Nadzór nad budową

Realizacja większych inwestycji budowlanych wymaga skutecznego zaplanowania obsługi i koordynacji. takiego przedsięwzięcia. Może być wskazane zatrudnienie kierownika kontraktu, który będzie nadzorował całokształt budowy. Do jego obowiązków będzie należała kontrola i analiza kosztów, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym a także nadzór nad dokumentacją techniczną.

nadzor-nad-budowa

Ekspertyzy techniczne budynków mogą zostać przeprowadzone na pewnym etapie inwestycji. W przypadku nierzetelnego wykonawcy robót budowlanych mogą one być przydatne w postępowaniu sądowym i być podstawą skutecznego dochodzenia roszczenia. Wykonanie takiej ekspertyzy należy powierzyć rzeczoznawcy budowlanemu.

Przy dużym przedsięwzięciu może być konieczny nadzór inwestorski na budowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę. Może on żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. Ponadto uczestniczy w odbiorach robót budowlanych, technicznych instalacji i urządzeń technicznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, każdy obiekt budowlany musi przechodzić przeglądy okresowe. Wykonują je osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przegląd okresowy obiektów budowlanych to sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i gazowej oraz przewodów kominowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*