Nadzór i kontrole obiektów budowlanych

Processed with VSCOcam

Ekspertyzy techniczne budynków są wykonywane przez osoby z doświadczeniem i uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego. Polegają one na badaniach i pomiarach ugięć i przemieszczeń konstrukcji i muszą być poparte obliczeniami. Wykonanie ich może być konieczne również dla większej inwestycji budowlanej, podczas konkretnego etapu jej realizacji. Ekspertyza powinna zawierać opis uszkodzeń i zalecenia dotyczące naprawy.

Processed with VSCOcam
Processed with VSCOcam

Nadzór inwestorski na budowie jest konieczny, szczególnie w przypadkach dużych inwestycji. Inwestor z reguły nie ma odpowiedniej wiedzy a inspektor działając w jego imieniu pilnuje i kontroluje całości budowy. Ma szereg uprawnień, między innymi podlega mu kierownik budowy. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby nie były użyte wadliwe produkty budowlane, lub nie mające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Jego działania mają na celu zabezpieczenie interesów inwestora. Co miesiąc powinien składać raport ze stanu zaawansowania finansowego budowy. Jego obowiązkiem jest też rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora tj.faktur i protokołów odbioru.

Przegląd okresowy obiektów budowlanych to kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji. Jego zakres jest uzależniony od wielkości obiektu i jego wyposażenia. Przepisy, które to regulują to prawo budowlane, przepisy przeciwpożarowe a także o dozorze technicznym i sanitarne. Dopilnowanie terminu przeglądu jest obowiązkiem właściciela budynku albo zarządcy nieruchomości.

Budownictwo w Polsce

“Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

“Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

“Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*