Wypadki a BHP

Pracownicy na placu budowy narażeni są na wiele zagrożeń. Niestety zdarzają się wypadki, które prowadzą do śmierci lub kalectwa. Jest to spowodowane występowaniem dużej ilości czynników mechanicznych, chemicznych, fizycznych, bądź też możliwości porażenia prądem lub nawet wybuchu. Ryzyko może być zmniejszone przez zastosowanie obostrzonych wymagań BHP. W przypadku, gdy na budowie zatrudnieni są podwykonawcy, ich pracodawcy mają obowiązek współpracowania ze sobą i wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad BHP.

wypadki-a-bhp

Przy realizacji większych inwestycji budowlanych, powinien być obecny inspektor sprawujący nadzór inwestorski na budowie. Do obowiązków kierownika budowy należy zagospodarowanie terenu budowy z uwzględnieniem stref niebezpiecznych i wyznaczeniem dróg oraz wyjść dla pieszych. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi zwrócić uwagę, czy to zadanie zostało prawidłowo wykonane. Jeżeli nie, to informuje o tym kierownika budowy, który ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian.

Należy pamiętać, że przegląd okresowy obiektów budowlanych jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy tego obiektu. Ekspertyzy techniczne budynków mogą być konieczne w trakcie realizacji pewnego etapu inwestycji. Mogą być przydatne w przypadku źle wykonanych prac budowlanych, które przyczynią się do wypadku albo katastrofy budowlanej. Przeprowadza je rzeczoznawca budowlany. Wszystkie wnioski i sugestie musi on poprzeć odpowiednio wykonanymi obliczeniami. Tak wykonana ekspertyza może być przydatna w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Budownictwo w Polsce

Budownictwo jest dziedziną działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu.

Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

  • budownictwo wodne
  • budownictwo lądowe.

W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie).

Firmy remontowo-budowlane to najpopularniejszy typ działalności w praktycznie każdym województwie. Jedynie na Mazowszu ustępują pod tym względem usługom finansowym i doradczym, zajmując drugie miejsce (55 159 podmiotów). 

W sąsiednim województwie łódzkim usługi budowlano-remontowe zajmują pierwsze miejsce z wynikiem 20669 firm. Na Śląsku w tej branży działa 36 776 podmiotów, a w Wielkopolsce 56 794 firm. Przedsiębiorstwa z sektora usług budowlano-remontowych stanowią również większość na Pomorzu: o sile tej branży stanowi 27 647 działalności. Podobna zależność jest również widoczna na Podkarpaciu, gdzie działa 18 108 firm budowlano-remontowych.

Firmy remontowo-budowlane to najpopularniejszy typ działalności w praktycznie każdym województwie. Jedynie na Mazowszu ustępują pod tym względem usługom finansowym i doradczym, zajmując drugie miejsce (55 159 podmiotów). 

W sąsiednim województwie łódzkim usługi budowlano-remontowe zajmują pierwsze miejsce z wynikiem 20669 firm. Na Śląsku w tej branży działa 36 776 podmiotów, a w Wielkopolsce 56 794 firm. Przedsiębiorstwa z sektora usług budowlano-remontowych stanowią również większość na Pomorzu: o sile tej branży stanowi 27 647 działalności. Podobna zależność jest również widoczna na Podkarpaciu, gdzie działa 18 108 firm budowlano-remontowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*