Rodzaje kontroli obiektów budowlanych

Ekspertyzy techniczne budynków
W przypadku gdy konieczne są ekspertyzy techniczne budynków, należy skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. Ekspertyza techniczna to szczegółowe badanie zawierające opisy, zdjęcia, obliczenia oraz wnioski.
Ma ona na celu ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planów przebudowy budynku. Wszelkie powstałe uszkodzenia, typu rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia muszą zostać ocenione w kontekście przyczyn ich powstania. Na końcu będą zalecenia dotyczące sposobu naprawy tych uszkodzeń.

rodzaje-kontroli-obiektow-budowlanych

Przegląd okresowy obiektów budowlanych
Są one konieczne dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie. Powinien je zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Kontroli podlegają instalacje elektryczne, gazowe i piorunochronne a także przewody kominowe. Mogą być one przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Naruszenie podstawowych obowiązków związanych z tymi kontrolami zagrożone jest sankcją karną.

Nadzór inwestorski na budowie
Jest on sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Może zostać ustanowiony dobrowolnie lub obligatoryjnie, w przypadku szczególnie skomplikowanych robót budowlanych. Jest to też sposób na zabezpieczenie interesów inwestora, który nie posiada wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje i kontroluje prace prowadzone przez kierownika budowy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*