Relokacja maszyn i linii produkcyjnych

relokacja maszyn

Usługa transportowa polegająca na relokacji czyli przenoszeniu maszyn jest w naszym kraju coraz powszechniejsza. Polska gospodarka rozwija się w miarę szybko, a rezultatem tego jest to, że firmy inwestują w swój rozwój. W takich sytuacjach zachodzi często potrzeba rozpoczęcia produkcji czy wykonywania usług w nowej siedzibie. W jednych przypadkach dzieje się tak, gdy firma rozrasta się i potrzebuje większych lub nowych siedzib, a w innych jest to potrzeba zmiany miejsca działalności np. ze względów ekonomicznych. Niezależnie od potrzeb, fabryki czy zakłady produkcyjne mogą skorzystać z usług firm transportowych specjalizujących się w relokacji maszyn oraz urządzeń, jak również innego dobytku.

Przenoszenie urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych

Skorzystanie z tego typu usług jest konieczne głownie ze względu na rozmiary transportowanych urządzeń. Mało która firma będąca właścicielem takiego sprzętu, dysponuje jednocześnie odpowiednim sprzętem transportowym. Firmy oferujące przenoszenie maszyn dysponują zarówno odpowiednimi pojazdami transportowymi, głównie ciężarówkami, jak również sprzętem służącym do załadunku oraz rozładunku. Ponadto firmy oferujące relokację maszyn posiadają wykwalifikowaną kadrę pracowników, doświadczoną zarówno w zakresie transportu, jak i montażu oraz demontażu urządzeń. W gestii wykonawcy relokacji leży zdobycie ewentualnych pozwoleń na transport, wytyczenie jak najbardziej optymalnej trasy czy zabezpieczanie ładunku w trasie. Te ostatnie wymagania są istotne szczególnie, gdy transportowane są ładunki o dużych gabarytach lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia. Profesjonalna firma sprawi, że relokacja maszyn będzie procesem przeprowadzonym sprawnie i nie tylko nie przyniesie żadnych kłopotów zleceniodawcy, ale również ograniczy działania z jego strony do niezbędnego minimum.

Kompleksowe przemieszczanie maszyn

Profesjonalne firmy oferują kompleksową usługę przenoszenia maszyn. W zakres ich oferty wchodzi m.in.:

– demontaż i przygotowanie ładunku do transportu
– załadunek z użyciem specjalistycznego sprzętu, np. HDS
– zabezpieczenie ładunku
– transport optymalną trasą
– rozładunek w miejscu docelowym
– ponowny montaż urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych
– złomowanie i utylizacja zbędnych maszyn lub elementów

Zleceniodawcy relokacji maszyn mogą oczywiście wybrać interesujące ich usługi. Wiele firm oferujących te usługę jest przygotowanych na nietypowe zlecenia. W tej branży takie właśnie zlecenia zdarzają się bardzo często. Ponadto, firmy te kooperują w czasie całego procesu zarówno z załogą, jak i obsługą ze strony producenta przewożonych maszyn, jeśli jest to wymagane.

Zazwyczaj firmy transportowe oferujące przemieszczanie maszyn jak Suda Transportt relokacja maszyn, nie ograniczają terenu swojego działania, biorąc pod uwagę, że potrzeby klientów są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich oferuje również transport transgraniczny. Formalności, jak pozwolenia, ubezpieczenia i inne również leżą w gestii firmy transportowej. Dzięki temu, zleceniodawca relokacji maszyn ma ich mniej po swojej stronie.

Budownictwo w Polsce

Budownictwo przemysłowe w Polsce przechodziło słabszy okres szczególnie na początku obecnej dekady i u schyłku poprzedniej. Podobnie przedstawiała się sprawa z budownictwem indywidualnym. Jednak obecnie ten specyficzny sektor budownictwa jakim jest budownictwo przemysłowe notuje z roku na rok widoczną poprawę.

Łączna wartość inwestycji w budownictwie przemysłowym stale rośnie. Budownictwo przemysłowe obejmuje swym zakresem inwestycje związane z energetyka, budowę rurociągów, magazynów i innych budynków przemysłowych oraz fabryk. W ostatnich latach budownictwo przemysłowe odnotowało zarówno wzrost popytu, jak i wzrost podaży. Inwestorzy mają możliwość wyboru wykonawców spośród wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Dość niedomagający polski system fiskalny sprawia, że duża część inwestorów z branży budownictwa przemysłowego ucieka za granicę. Zjawisko jest powszechne i jeśli rząd krajowy nie będzie potrafił zatrzymać polskich inwestorów, kapitał będzie stale odpływał.

Mimo że budownictwo przemysłowe w Polsce generuje ogromne zyski, straty ze względu na nieprzystępne przepisy prawa odstraszają potencjalnych kontrahentów i inwestorów. Ucieczka przed wysokimi składkami ZUS i podatkami osiągnęła już skalę niemalże masową. Do 2013 za granicę przeniosło się kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorców.

“Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

  1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Rynek budowlany jest oczywiście bardzo rozbudowany, a działające w nim firmy wykonują różne typy prac i świadczą bardzo rozbudowane pakiety usług. W bazie firm znajduje się aż 700 646 podmiotów zajmujących się budownictwem, usługami i materiałami budowlanymi. Największa grupa (494 577) skupia się na usługach budowlano-remontowych, 61 494 zapewnia materiały budowlane, a 131 481 specjalizuje się w budowie instalacji. 

Aż 110 555 podmiotów w kraju zajmuje się budową mieszkań i domów. Na rynku nie brakuje również firm ze znacznie węższą specjalizacją: 12 348 firm zapewnia demontaż i rozbiórkę, 38 zajmuje się geodezją i geologią, 21 227 konstrukcjami i pokryciami dachowymi, 62 nadzorem budowlanym, 11472 przygotowaniem terenu pod budowę, 84 robotami ziemnymi, 25028 stolarką budowlaną, 20 usługami ciesielskimi, 18 usługami zbrojarskimi a 21 187 projektowaniem.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*