Modernizacja i przebudowa

Inwestycja budowlana to nie zawsze budowa od podstaw, ale może to być przebudowa lub modernizacja starego budynku. Przed przystąpieniem do realizacji, konieczna będzie ocena stanu obiektu. Ekspertyzy techniczne budynków przeprowadza osoba do tego uprawniona czyli rzeczoznawca budowlany. Jego praca to bardzo dokładne sprawdzenie stanu budynku, pod kątem uszkodzeń, zawilgocenia i zagrzybienia. Na końcu ekspertyzy zamieszcza on wnioski i sugestie dotyczące powodów powstania uszkodzeń i sposobów ich naprawy. Taka ocena jest konieczna w przypadku rozbudowy i zmiany użytkowania obiektu budowlanego. Rzeczoznawca musi wiedzieć do czego taka ekspertyza jest potrzebna.

modernizacja-i-przebudowa

Kolejny etap to rozpoczęcie przebudowy obiektu. W przypadku, gdy jej realizacja może być skomplikowana, należy postarać się o nadzór inwestorski na budowie. Może on też zostać ustanowiony obligatoryjnie. Współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego jest w interesie inwestora, ponieważ jest to umowa starannego działania. W sytuacjach wątpliwych odnośnie przeprowadzonej inwestycji, inwestor może się powołać na to, że nadzór inwestorski na budowie był sprawowany. Inspektor wydaje polecenia kierownikowi budowy, które są potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ma prawo żądać od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania czy wstrzymania budowy, jeżeli mogą stwarzać zagrożenie.

Przegląd okresowy obiektów budowlanych jest to obowiązek, którego niedopełnienie może skutkować sankcją karną, szczególnie, gdy zdarzy się wypadek bądź katastrofa budowlana.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*